Konligo kiest Pedeo als Best Supplier 2023

Konligo kroont Pedeo als ‘Best Supplier 2023’

“Het team van Konligo apprecieert Pedeo Hogedrukgieterij als waardevolle leverancier en is hen dankbaar voor de samenwerking in 2023.

De duidelijke en snelle communicatie wordt geapprecieerd en Pedeo is een belangrijke schakel (letterlijk) in de producten die Konligo kan afleveren. Konligo verkiest jullie als Best Supplier van 2023!”