Kwaliteit en duurzaamheid

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

Van bij het ontstaan investeert Pedeo in integrale kwaliteitszorg. Reeds in 1992 behaalde Pedeo zijn eerste ISO-certificaat.

Het was geen eindpunt, maar de basis waarop Pedeo zijn intern kwaliteitssysteem verder heeft uitgebouwd om een betrouwbare productie te kunnen garanderen.

Download hier het actuele ISO 9001:2015 certificaat.

 

Kwaliteitsplan

Bij elk project hoort een kwaliteitsplan, met daarin welke controles, hoe en hoe vaak deze tijdens het productieproces uitgevoerd worden.

Pedeo beschikt over een geklimatiseerd labo met 3D meetmachines en andere gekalibreerde meetmiddelen.

Procesbewaking

Naast deze controles worden ook de kritische procesparameters opgevolgd. De output wordt automatisch verwerkt en indien nodig worden processen bijgestuurd.

 

Traceability

Pedeo beschikt over verschillende mogelijkheden om de traceability van stukken te waarborgen:

  • Label met batchnummer en seriedatum
  • Ingegoten datumstempel
  • Graveren van datum en uur van productie
  • Laser markeren van bv. QR codes

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke pijler waarop Pedeo sterk inzet. Zink en aluminiumlegeringen hebben het voordeel dat ze perfect recycleerbaar zijn en dat het materiaal vele cycli opnieuw gebruikt kan worden. Alle door Pedeo gebruikte legeringen voldoen aan de bepalingen van RoHS, REACH en ELV.

Door het continu verbeteren van de productieprocessen streeft Pedeo ernaar om de CO2 uitstoot en zijn ecologische voetafdruk steeds te verkleinen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 100% elektrische smeltovens.

Veiligheid

Een gezonde, veilige en dynamische werkomgeving is een belangrijke sleutel tot succes.

Enerzijds opleiding over veiligheid en ergonomie, anderzijds een actieve communicatie over veiligheidsvoorschriften en risico’s, beiden zijn belangrijke elementen om dit waar te maken. In combinatie met een aantal controlemechanismen binnen de dagelijkse processen zorgt dit alles dat veiligheid een natuurlijke reflex wordt voor alle medewerkers.